تلفن رزرو: 987132347491+

Vsmart Extensions

رویدادهای مجموعه

خانه خردمند

 خانه خردمند غربی در ميانه شهر شيراز در اواسط خيابان انوری در زمينی به مساحت حدود 542 مترمربع و در شمال باغ و عمارت شاپوری قرار گرفته است. 

ادامه مطالب

برگزاری ضیافت

برگزاری ضیافتهای باشکوه در فضایی تاریخی و زیبا به همراه موسیقی زنده  و سرو انواع غذاهای ایرانی و فرنگی

ادامه مطالب

عکاسخانه قجری

تجربه سفر به دوران قاجار در عکاسخانه قجری باغ و عمارت تاریخی - فرهنگی شاپوری

ادامه مطالب

تماس با ما

+98 71 3233 29 34 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.